ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

 

 

Ποιους αφορά

Ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και νομείς πάσης φύσεως ακινήτων εντός σχεδίου ή κτισμάτων εκτός σχεδίου (νόμιμα ή αυθαίρετα), οι οποίοι:

· Δεν έχουν δηλώσει το ακίνητό τους στον Δήμο (μη υποβολή αρχικής δήλωσης)
· Έχουν δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από την πραγματική κατάσταση (υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή τακτοποίηση κ.λπ.)

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της αίτησης

Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020