Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Εισοδήματος ή χειρόγραφα στη ΔΟΥ σε ειδικές περιπτώσεις.

Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια.

Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9, αρχικές, διορθωτικές, συμπληρωματικές.

Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω TAXIS.

Δηλώσεις μεταβολών.

Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών.

Υποβολή αιτήσεων για επίδομα τέκνων καθώς και επίδομα θέρμανσης.

Σύνταξη και υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών ηλεκτρονικά.

Έκδοση τελών κυκλοφορίας.

Έκδοση φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ.

Θα σας ενδιέφερε κάποια από τις υπηρεσίες μας;

Κλείστε σήμερα κιόλας ραντεβού για να μάθετε περισσότερα!