Έναρξη επιχειρήσεων/εταιρειών

Το Λογιστικό Γραφείο Καριοφύλλη Ράνια αναλαμβάνει την σύσταση -έναρξη ατομικών επιχειρήσεων καθώς και κάθε μορφής προσωπικής (Ο.Ε, Ε.Ε) ή κεφαλαιουχικής (Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε) εταιρίας.

Εφόσον αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε σε κάποιο τομέα, προγραμματίζουμε ένα ραντεβού στο γραφείο μας, προκειμένου να καταλήξουμε μαζί στη μορφή επιχείρησης που ταιριάζει στις ανάγκες σας ώστε με την δική μας καθοδήγηση να πετύχετε τους στόχους σας.