Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Υπηρεσίες προς Ελεύθερους επαγγελματίες

Υπηρεσίες προς Ελεύθερους επαγγελματίες

Αναλαμβάνουμε με οργάνωση και συνέπεια να τακτοποιήσουμε όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που μπορεί να έχει ο σημερινός ελεύθερος επαγγελματίας.

Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές και Εκκαθαρίσεις εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων.

Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.

Σχεδιασμός φορολογικού πλάνου που περιλαμβάνει κατευθύνσεις και οδηγίες με στόχο την βελτιστοποίηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία).

Τήρηση μισθοδοσίας και συμβουλές επί εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων εναρμονισμένων με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών προς το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, επιμελητήρια, πρωτοδικεία, νομαρχίες κλπ).

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση.

Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Θα σας ενδιέφερε κάποια από τις υπηρεσίες μας;

Κλείστε σήμερα κιόλας ραντεβού για να μάθετε περισσότερα!