Λογιστικές υπηρεσίες

Μέσα σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευση μας, εργαζόμαστε σκληρά και σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας.

 • μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
 • εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
 • βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα
 • υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
 • διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών

 

Μισθοδοσία

 • υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
 • υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

 • η εταιρεία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, αναλαμβάνει τη μηχανογράφησή της με τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς

 

Νομικές Υπηρεσίες

 • συστάσεις / ενάρξεις / μεταβολές / συγχωνεύσεις / διακοπές / εκκαθαρίσεις εταιρειών & ατομικών επιχειρήσεων
 • άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας
 • σύσταση εταιριών εκτός Ελλάδας με εξειδικευμένους συνεργάτες
 • σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
 • σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων
 • υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ., όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων

 

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

 • με έμπειρα & εξειδικευμένα στελέχη
 • με επίβλεψη και αναδιοργάνωση
 • με εσωτερικούς ελέγχους