ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
HELLENIC REPUBLIC
LEADER
ΑΡΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΣΠΑ

Υπηρεσίες προς Εταιρείες

Υπηρεσίες προς εταιρείες

Η εμπειρία των 15 ετών στον χώρο των επιχειρήσεων μας επιτρέπει να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που βοηθούν την οργάνωση και περαιτέρω ανάπτυξη των μικρών και μεγάλων εταιρειών.

Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών

Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. - Δημοσιεύσεις

Εταιρικά Καταστατικά

Ειδικούς ελέγχους. Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Ολοκληρωμένη διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας

Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

Φορολογικό Σχεδιασμό

Επίβλεψη έκδοσης Μισθοδοσίας

Ενάρξεις - Μετατροπές, Συστάσεις, Τροποποιήσεις, Συγχωνεύσεις & Διασπάσεις Εταιρειών

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις

Επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις, Επιχειρηματικά Σχέδια & Σύνταξη φακέλων

Εκπροσώπηση στις Φορολογικές Αρχές

Διαδικασίες προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων

Σύνταξη και υπογραφή όλων των φορολογικών δηλώσεων

Οργάνωση & πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων

Άδειες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Θα σας ενδιέφερε κάποια από τις υπηρεσίες μας;

Κλείστε σήμερα κιόλας ραντεβού για να μάθετε περισσότερα!